Közzétételi lista

frissítve: 2021. március 16.

I. Szervezeti, személyzeti adatok

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
a) a szakképző intézmény
aa) hivatalos neve
Nyíregyházi SZC Zay Anna Technikum és Kollégium
a) a szakképző intézmény
ab) székhelye és a szakképzési alapfeladatot ellátó telephelyei
4400 Nyíregyháza, Család utca 11.
a) a szakképző intézmény
ac) adószáma, költségvetési szervként működő szakképző intézmény esetében törzskönyvi azonosító száma, KSH statisztikai számjele
Nyíregyházi Szakképzési Centrum adószáma: 15832070-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832078
KSH statisztikai számjel: 15832070-8532-312-15
a) szakképző intézmény
ad) telefonszáma, e-mail címe, faxszáma és honlapjának címe (a továbbiakban együtt: elérhetőség),
Telefonszám: +36 42 512 380
E-mail cím: titkarsag@zay.hu
Honlap: www.zay.hu
a) a szakképző intézmény
ae) alapító okiratának kelte, illetve nem állami szakképző intézmény esetében a működést megalapozó végleges működési engedély, a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum, a működéshez szükséges határozat száma, kelte és az engedélyező hatóság neve
A Nyíregyházi Szakképzési Centrum alapító okiratának kelte: 2015. június 29.
b) a szakképző intézmény alapítójának és fenntartójának típusa, a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai és – az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont a) alpontja alapján – a törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve, beosztása és elérhetősége Innovációs és Technológiai Minisztérium
központi költségvetési szerv
Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Adószám: 15764412-2-41
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 764410
KSH statisztikai számjel: 15764412-8411-311-01
Telefonszám: +36 1 795 1700
Fax: +36 1 550 3944
E-mail: ugyfelszolgalat@itm.gov.hu
Honlap: https://kormany.hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium
Törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve: Dr. Magyar Zita
Törvényes képviseletére jogosult személy beosztását: NSZFH elnök
Törvényes képviseletére jogosult személy elérhetősége:
Telefonszám: +36 1 477 5942
E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu
c) a feladatellátási helyen célját szolgáló épület működtetője a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai Nyíregyházi Szakképzési Centrum
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.
Adószám: 15832070-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832078
KSH statisztikai számjel: 15832070-8532-312-15
Telefon: +36 42 512 371
E-mail: centrum@nyiregyhaziszc.hu
Honlap: https://nyiregyhaziszc.hu/
d) – az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont b) alpontja alapján – a főigazgató, a kancellár és az igazgató családi és utónevét és elérhetőségét,

Főigazgató: Gurbánné Papp Mária
Telefon: +36 42 512 371
E-mail: centrum@nyiregyhaziszc.hu

Kancellár: Pájer Attila
Telefon: +36 42 512 371
E-mail: centrum@nyiregyhaziszc.hu

Igazgató: Vargáné Nemes Ildikó Marianna
Telefon: +36 70 198 0062
E-mail: titkarsag@zay.hu 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
e) feladatellátási helyenként – az oktatás munkarendje szerinti bontásban – az elérhető
szakmák megnevezése és azonosítója

Nyíregyházi SZC Zay Anna Technikum és Kollégium (Székhely: 4400 Nyíregyháza, Család utca 11.)

NAPPALI MUNKAREND:
Gyakorló ápoló 54 723 02 (kifutó)
Kisgyermekgondozó, -nevelő 54 761 02 (kifutó)
Általános ápoló 5 0913 03 01
Gyakorló ápoló 5 0913 03 04
Egészségügyi asszisztens 5 0913 03 02
Egészségügyi laboráns 5 0914 03 03
Klinikai laboratóriumi szakasszisztens 5 0914 03 05
Perioperatív szakasszisztens 5 0910 03 07
Radiográfiai szakasszisztens 5 0914 03 08
Rehabilitációs terapeuta 5 0923 03 09
Szövettani szakasszisztens 5 0914 03 10
Mentőápoló 5 0913 03 11
Kisgyermekgondozó, -nevelő 5 0922 22 02
Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens 5 0923 22 04
Szociális és rehabilitációs szakgondozó 5 0923 22 06

ESTI MUNKAREND:
Gyakorló ápoló 54 723 02 (kifutó)
Kisgyermekgondozó, -nevelő 54 761 02 (kifutó)
Fizioterápiás asszisztens 54 725 03 (kifutó)
Általános ápoló 5 0913 03 01
Gyakorló ápoló 5 0913 03 04
Egészségügyi asszisztens 5 0913 03 02
Egészségügyi laboráns 5 0914 03 03
Klinikai laboratóriumi szakasszisztens 5 0914 03 05
Perioperatív szakasszisztens 5 0910 03 07
Radiográfiai szakasszisztens 5 0914 03 08
Rehabilitációs terapeuta 5 0923 03 09
Szövettani szakasszisztens 5 0914 03 10
Mentőápoló 5 0913 03 11
Kisgyermekgondozó, -nevelő 5 0922 22 02
Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens 5 0923 22 04
Szociális és mentálhigiénés szakgondozó 5 0923 22 05
Szociális és rehabilitációs szakgondozó 5 0923 22 06

f) a felvehető legmagasabb tanulólétszám nem releváns
1. a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató https://archiv.zay.hu/93-2/
2. a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma https://archiv.zay.hu/dok/kozzeteteli/beiratkozas.pdf
3. a térítési díj és a tandíj mértéke, az igénybe vehető kedvezmények, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételei is https://archiv.zay.hu/dok/kozzeteteli/teritesidij.pdf 
4. a szakképző intézménnyel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje https://archiv.zay.hu/dok/kozzeteteli/vizsgalatok.pdf 
5. a szakképző intézmény nyitvatartásának rendje, éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

https://archiv.zay.hu/dok/kozzeteteli/nyitvatartas.pdf

https://archiv.zay.hu/dok/kozzeteteli/munkaterv2021.pdf 

6. a szakképző intézmény szakmai programja, szervezeti és működési szabályzata és házirendje

https://archiv.zay.hu/dok/kozzeteteli/szakmai_program_2020-2021.pdf

https://archiv.zay.hu/dok/kozzeteteli/nyszc_szmsz.pdf

https://archiv.zay.hu/dok/kozzeteteli/nyszc_szmsz_adatkezeles.pdf

https://archiv.zay.hu/dok/kozzeteteli/hazirend.pdf

7. a betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettsége és szakképzettsége https://archiv.zay.hu/dok/kozzeteteli/oktatok_iskolai_vegzettsege.pdf
8. az osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma https://archiv.zay.hu/dok/kozzeteteli/osztalyok_szama.pdf
9. a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok https://archiv.zay.hu/dok/kozzeteteli/tanulok_lemaradas.pdf
10. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsga tervezett ideje

https://archiv.zay.hu/dok/kozzeteteli/tanvizsgaszabalyzat.pdf

https://archiv.zay.hu/dok/kozzeteteli/tanvizsgaideje.pdf

11. évenként feltüntetve az érettségi vizsga átlageredményei https://archiv.zay.hu/dok/kozzeteteli/erettsegi.pdf
12. az egyéb foglalkozás igénybevételének lehetősége https://archiv.zay.hu/dok/kozzeteteli/egyeb_foglalkozas.pdf
13. Felnőttképzés esetén a részszakmára történő felkészítés tekintetében a szakmai képzés programkövetelményhez igazodó képzési programja nem releváns
14. A felnőttképzők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási száma B/2021/000936
15. Engedély alapján végzett felnőttképzési tevékenység esetén az intézmény a minőségpolitikája. nem releváns
16. A felnőttképzési tevékenységre vonatkozó objektív mennyiségi és minőségi információk közzététele. (Indított képzések adatai) nem releváns
17. Az igazgatói megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program https://archiv.zay.hu/dok/vezetoiprogram_varganenemesildiko.pdf
18. A minőségirányítási rendszer külső értékelése (a szakmai tevékenység és a szakképző intézmény alkalmazottjának munkájának értékelése), összegző jelentés nem releváns